+32 (0)3 843 35 00   Offerteaanvraag

Onderhoudscontract service

Beperk uw kans op ongevallen! Beperk uw onderhoudskosten!

Hoeveel klemtoon wij technisch ook op duurzaamheid leggen, onderhoudsvrije poorten met een onbegrensde werkingscontinuïteit bestaan niet. De goede en blijvende werking van uw poort kunt u door een professionele (half)jaarlijkse service-beurt met jaren verlengen!!!

Via het servicecontract, bewaken wij voor u dat uw poort regelmatig nagezien wordt.

De Matrix Doors service-beurt bestaat uit o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Testen en afregelen van de toegepaste beveiligingen, zoals veerbreukbeveiliging en kabelbreukbeveiliging. Dit moet minstens 1x per jaar gebeuren.
  • herafstellen van de balancering der torsieveren, ook bij geautomatiseerde poorten
  • smeren en afregelen van alle scharnierende onderdelen
  • controle van kabels (dienen te voldoen aan een trekkracht van 6x het poortgewicht), rolhouders en parker-verankering
  • smeren en afstemmen van het toppaneel - buffercontact
  • aangepast herinstellen van de eindeloopschakelaars en algemeen nazicht van de elektrische installatie en haar beveiligingen
  • nazicht op schade om gevaarlijke situaties te voorkomen.

De werkzaamheden gebeuren door speciaal opgeleide Matrix Doors-service monteurs.

Dienen onderdelen vervangen te worden, wordt wat en waarom eerst met u besproken. Om kosten te besparen hebben onze onderhoudsmensen de meest te vervangen originele onderdelen in hun service-wagen.

Op eenvoudig verzoek bezorgen we U een voorstel op maat !

Voor meer informatie en een standaard voorstel tot onderhoudscontract klik hier.